Trung tâm Call Center


Trung tâm Call Center dùng nền tảng IP - PBX được liên kết với chương trình điều hành có thể nhận dạng số điện thoại của khách hàng gọi tới và hiển thị trực tiếp số điện thoại của khách hàng trên phần mềm điều hành thông qua CID của điện thoại.

Phù hợp với Call center có quy mô lớn.

Bao gồm tính năng Inpound/ Outpound (ARS,Aotucall, PDS)

Bao gồm tính năng tổng đài tự động AI không cần tư vấn viên trực tổng đài.