CƠ CẤU TỔ CHỨC

Cơ cấu của ICONTECH được tổ chức một cách chuyên nghiệp và phòng ban được phân bổ một cách khoa học và hợp lý.
Đặc biệt là sự phân cấp một cách có hiệu quả và phù hợp trách nhiệm cũng như quyền hạn cho mỗi thành viên cũng như phòng ban trong Công ty.
Cơ cấu tổ chức này cho phép Chúng tôi điều hành công ty một cách hiệu quả nhất, thông qua đó tạo nên một ICONTECH vững mạnh.